search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

“Stadsdistributiecentra: Logisch òf dure extra schakel?”

07-11-2019 - 16:30 - Nieuws

Op donderdag 31 oktober verzorgde Districon een Rondetafelbijeenkomst met als onderwerp stadslogistiek. Naast verschillende sectoren uit het bedrijfsleven waren ook de Hogeschool van Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertegenwoordigd.

Het eerste deel van de middag stond in het teken van een plenaire sessie, waar het delen van ervaringen centraal stond. Districon trapte af met een verhaal over verminderen, verslimmen en verduurzamen van stadslogistiek. Onder andere kritisch kijken naar de huidige goederenstromen, verschillende grondvormen voor het bundelen van goederenstromen en elektrische laadinfra kwamen aan bod.

Vervolgens was het woord aan de Hogeschool van Amsterdam welke stadslogistiek presenteerde als “de bloedsomloop van de stad”. Hierin kwamen de vier bouwstenen van de stadslogistiek van de toekomst aan bod:

  • De rol van de gemeente: stimuleren, faciliteren en reguleren
  • Technologie: ontwikkelingen op het gebied van slimme infrastructuur d.m.v. IoT toepassingen
  • Logistieke concepten: inrichting van stadslogistieke netwerken en slimme inkoop  
  • Samenwerking: platform denken en data delen

Control towers hebben vervolgens de taak om de bouwstenen van deze regionale logistieke systemen te coördineren.

Het Ministerie van I&W deelde zijn inzichten opgedaan uit haar bureauonderzoek. Waar voorheen voornamelijk publieke initiatieven m.b.t. stadshubs plaatsvonden zijn er steeds meer private initiatieven te vinden. Gemeenten oriënteren zich op de rol die ze moeten innemen: de markt haar werk laten doen of pro-actief stimuleren? Het Ministerie wilt de best practices en nieuwe concepten m.b.t. stadslogistiek inventariseren. Daarnaast wil men weten wat er speelt bij gemeenten en verschillende marktpartijen. Met deze kennis kan kennis gedeeld worden onder en tussen gemeenten om zo ondersteuning te bieden in het bepalen van beleid.

Tot slot deelde Welzorg haar ervaringen m.b.t. het verminderen van transport- en servicestromen. Om de wens om kosten te verlagen en waarde voor de klant te verhogen te vervullen was het verminderen van de benodigde bezoekfrequentie een logische. Dit is onder andere mogelijk door anders te denken: less is more, het effectiever maken van de service van reparaties waardoor er minder nodig zijn. 

Het tweede deel van de middag werd interactief ingevuld. Volgens het ‘Ren je rot’-concept werden bezoekers gedwongen om bij verschillende stellingen uit 4 mogelijkheden te kiezen door in een van de 4 hoeken van de kamer te gaan staan. Stellingen als “Wat zou de rol van beleidsmakers moeten zijn?”, “Wie betaalt de hub?”, “Welke stadslogistieke grondvorm heeft uw organisatie in 2030?”. Dit zorgde voor interessante discussies tussen de verschillende sectoren, wetenschap en rijksoverheid.

Tot slot werd er tijdens de afsluitende borrel van gedachten gewisseld. Men was het erover eens dat stadslogistiek actueler is dan ooit en er de komende jaren veel staat te gebeuren.