search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Districon seminar "Sustainable supply chains" laat duurzaamheidsdilemma’s leven!

27-06-2019 - 11:30 - Nieuws

Het jaarlijkse Districon Seminar afgelopen donderdag 20 juni legde bedrijven en organisaties complexe dilemma’s voor rondom het thema “Sustainable supply chains: business or busyness”. Weet u al hoe u uw supply chain groener èn tegelijkertijd competitiever kunt maken? Dit is de vraag die in de plenaire presentaties en interactieve workshops een centrale rol speelde. U leest hier een verslag over deze inspirerende middag.

De middag startte met een aantal prangende vragen aan het publiek. Welke modaliteit heeft u gekozen om bij de locatie De Observant in Amersfoort komen? Van het station om de hoek bleek volop gebruik gemaakt te zijn. En hoe hoog staat duurzaamheid op uw logistieke agenda’s? Uit de antwoorden bleek dit thema vollop bij de bezoekers op de agenda te staan. Tegelijkertijd werd bij de introductie van dit thema ook direct erkend dat we vaak nog zoekende zijn binnen dit complexe dilemma. We willen graag de goede keuzes maken voor het milieu, maar wanneer doe je het goed? En hoe kun je duurzame keuzes maken en toch meegaan met de nieuwe technologische ontwikkelingen? En daarnaast het leefcomfort, waar we met z’n allen zo aan gewend zijn geraakt, zo veel mogelijk behouden? Kan de markt de vraag al aan?

Geen proces wordt ongemoeid gelaten met het “Brew a better world” programma van Heineken

Maarten Cuijpers, Global Lead Logistics and Sustainability bij Heineken, ging in op het thema duurzaamheid versus logistieke prestaties in zijn presentatie over het “Brew a better world” programma waarin zij duurzaamheid in de gehele keten doorvoeren. Het zijn, naast de duurzaamheidstargets die wereldwijd neergezet worden, nog meer de consumenten die Heineken drijven om dit programma neer te zetten. Diverse acties laten zien dat zij duurzaamheid belangrijk vinden. Het “Brew a better world” programma streeft naar reductie in CO2 over de hele keten. Wat betreft logistiek, gaat het om transport naar de distributiecentra, transport naar de klant, en de handelingen in het distributiecentrum zelf. Geen stap wordt ongemoeid gelaten. Het vraagt inzet van de gehele wereldwijde operatie.

Met de Big Mile CO2-footprint rapportage inzicht in kansen qua duurzaamheid én logistieke prestaties

Vervolgens presenteerde Nico Anten, Executive Chairman bij Connekt, hoe met de CO2-footprint rapportage van Big Mile inzicht gecreëerd kan worden in de kansen om de footprint van bedrijven en hun partners te verbeteren. Prestaties kunnen verbeterd worden qua duurzaamheid én concurrentiepositie. Michelle Verberne, Supply chain expert Superunie, liet als gebruiker van de Big Mile footprint rapportage zien dat de tool Superunie helpt in het realiseren en rapporteren van de reductie in CO2. Het laat zien waar en door wie in de keten CO2 uitgestoten wordt om hier vervolgens actie op te kunnen nemen. Met de kritische noot dat de tool opzichzelfstaand nog geen oplossing is; het vraagt capaciteit om data naar boven te halen en acties te ondernemen op de verkregen inzichten. Dan zijn alle elementen aanwezig om kansen te realiseren!

Tijdens de workshops werd volop meegedacht in de duurzaamheidsdilemma’s 

Na de pauze, waarin de groene gastvrouwen Durabella en Ecolien groene tips uitdeelden met een knipoog, werd het tijd om ook de bezoekers mee te laten denken in de uitgesproken dilemma’s.  

Hartendames

In de workshop vastgoed “Duurzaam (ver)bouwen: lust of last?” werd door het panel Alphons van Erven (Rhenus), Philippe Witsiers (Kloosterboer) en René Geujen (Next Level) en het publiek volop gediscussieerd over het verduurzamen van de logistieke panden. De grote uitdaging zit niet in de nieuwbouw, maar in de bestaande bouw en huurpanden. Om deze te verduurzamen komen economische en praktische zaken om de hoek kijken die aandacht vragen. Creatieve oplossingen en samenwerkingen zijn nodig om ook deze panden te verduurzamen.

In de workshop “E-commerce logistiek: goed gevuld is bewust bezorgd” stond het vervoer van pakketjes centraal, met een speciale focus op het vrachtwagentransport tussen sorteercentra en DC’s. Ellen de Lange van Thuiswinkel.org presenteerde de resultaten van het onderzoek naar verpakkingsdichtheid, dat is uitgevoerd door Districon als onderdeel van ShoppingTomorrow. De deelnemers gingen in discussie over het beter benutten van de capaciteit van een vrachtwagen. De oplossing wordt met name gezocht in aangepaste ladingdragers die de capaciteit van de vrachtwagen beter benutten.

Dat elektrisch laden voor goederenvervoer een reële optie is, bleek uit de workshop “Changing the future by charging today”. Bij de keuze voor een elektrische vrachtwagen speelt de afweging: grotere accu’s óf bijladen, bij de klant of langs de snelweg. Het model van Districon maakt hierin de afweging op basis van ritafstand, aantal ritten en lostijd. Dit werd tijdens de workshop getoond met een case van Snel Shared Logistics, koploper in elektrisch goederenvervoer. Dat samenwerking tussen partijen belangrijk is voor het realiseren van de duurzaamheidsambities, maar ook complex, bleek uit de workshop over stadslogistiek met Green Business Club. De last-mile distributie kan onder andere duurzamer worden als kleinere partijen gevestigd in de grote steden de krachten bundelen. Dit riep veel discussie op bij het publiek.

Gebruikers van de Big Mile footprint rapportage kregen tijdens het seminar de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar uit te wisselen in de “Big Mile special”. Nieuwe wensen werden volop kenbaar gemaakt om deze tool voor huidige en nieuwe gebruikers nog toegankelijker te maken en de juiste inzichten te kunnen bieden. 

“Dromen waarmaken is het mooiste wat er is”. – Florian Dirkse

De afsluiting van de dag, gepresenteerd door Florian Dirkse, co-founder van de Ocean cleanup en Green Miles, liet ons even de logistiek loslaten en onze dromen naar boven halen. Een inspirerend verhaal waarin Florian liet zien hoe hij bij het waarmaken van zijn dromen de ‘plastic soep’ met eigen ogen gezien heeft en initiatieven in onderneemt om dit probleem op te lossen. 

Dat het seminar de duurzaamheidsdilemma’s heeft laten leven bleek uit de borrel en de reacties naderhand. De middag heeft volop stof gebracht tot nadenken én actie! 

Aftermovie Districon seminar "Sustainable supply chains" 20 juni 2019