search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Ketenbesturing & -inzicht

Districon heeft jarenlange ervaring bij het besturen van supply chains. Efficiente processen, voldoende voorraad, tijdige leveringen, wij willen het beste resultaat voor u.

Wij helpen u bij:

  • Business intelligence: Sturing vraagt inzicht. Onze dashboardoplossingen combineren grote hoeveelheden data uit uw bedrijfsprocessen, waardoor uw processen en prestaties gevisualiseerd kunnen worden. In de praktijk leidt dit tot nieuwe inzichten, snelle analyses en een integrale kijk op uw vraagstuk. Daarmee bieden wij u de ondersteuning bij uw besluitvorming: soms dagelijks, soms real-time en altijd met een korte terugverdientijd. Business in flow.
  • Optimalisatie: Naast visualisatie bieden wij u optimalisatie oplossingen. Wij ontwikkelen daarvoor applicaties in AIMMS om uw besluitvorming te verbeteren. AIMMS is een geavanceerd modelleersysteem gebaseerd op wiskundige optimalisatie en met een enorme rekenkracht. Het ondersteunt zowel strategische, tactische als operationele beslissingen. Voorbeelden zijn forecasting en replenishment, productieplanning, sales & operations planning (S&OP) en netwerkinrichtingen.
  • Airport Cargo processing: Airports & aircargo