search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Albert Heijn online

Diverse projecten bij AH.nl
Klant Albert
Expertise Advisory, Solutions, Warehouses en air cargo terminals, Ketenbesturing & -inzicht, Optimalisatie, Business Intelligence
Markten Retail & Wholesale

Districon heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de logistiek van Albert Heijn’s online activiteiten, het voormalige Albert.nl:

1. Productiviteitsverbetering Home Shop Centra door Lean aanpak

Met een procesbenadering heeft Districon de productiviteit van de logistieke operatie op de Home Shop Centra verhoogd. Oplossingen betroffen het verhogen van de flow met beheerste ontkoppelpunten en daarbinnen taakspecialisatie en standaardisatie vanuit leanfilosofie.

 

2. Dashboard in time, in full

Districon ontwikkelde een dashboard waarmee Albert Heijn realtime grip kan hebben op de tijdigheid en volledigheid van de winkelbevoorrading door externe dienstverleners.

 

3. Dashboard beschikbaarheid

Dankzij tijdig inzicht in de website performance kan AH.nl snel de nodige maatregelen nemen om continu de beschikbaarheid van het volledige assortiment te verbeteren. Het dashboard wordt dagelijks geraadpleegd door de planners.