search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

AVR Van Gansewinkel

Tactisch en operationele toewijzing van afvalstromen voor afvalverwerker
Klant AVR Van Gansewinkel
Expertise Advisory, Ketenbesturing & -inzicht, Solutions, Optimalisatie
Markten Industry

Van Gansewinkel is een dienstverlener gespecialiseerd in de afvalindustrie. Het verzamelen en verwerken van afval behoort tot hun kernactiviteiten.

Het doel van Van Gansewinkel is om de kosten van de logistieke operatie te verminderen. De uitdaging is om afvalstromen optimaal toe te wijzen van inzamelingsknooppunten naar verwerkingslocaties. Bij die toewijzing moet rekening gehouden worden met de contractueel overeengekomen volumes per week en jaar.

Districon heeft een applicatie in AIMMS gebouwd. De oplossing ondersteunt diverse processen binnen het bedrijf: het creëert en publiceert de toewijzingsplannen, biedt operationele ondersteuning bij calamiteiten en op tactisch niveau begeleidt de applicatie bij het jaarlijkse begrotingsproces.

“Het model is in 2010 geïmplementeerd. Met deze oplossing zijn we in staat om de materiaalstromen in ons netwerk centraal te beheren, zonder dat de regio’s daaronder lijden. De applicatie laat op meerdere vlakken zijn toegevoegde waarde zien; zowel bij het optimaal alloceren en operationeel plannen als bij het budgeteren en het maken van scenario-analyses. Dit leidt tot significante besparingen.”

Gijs Derks – Directeur Infrastructuur & Logistiek bij Van Gansewinkel