search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Connekt

Ondersteuning van het Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen programma.
Klant Connekt
Expertise Advisory, Marktstrategie, Transport (Netwerk) en Distributie
Markten Public

Met het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) investeert Rijkswaterstaat fors in innovaties in de binnenvaartsector.

Het omvangrijke investeringsproject bestaat uit 3 onderdelen (sporen). Connekt vervult in opdracht van Rijkswaterstaat het programma management voor Spoor 2. Om de groeiende projectenportfolio en de communicatie met diverse marktpartijen effectief te begeleiden, heeft Connekt Frits Bisschop (partner Districon) verzocht om het programma management team te versterken.

De doelstelling van het programma IDVV is om de ruimte op de vaarwegen beter te benutten door een beter planbaarheid binnen de keten. Onder het credo 'River of information', wordt een groot aantal ICT gerelateerde projecten uitgevoerd, waaronder de ontwikkeling van een Binnenvaart Single Window en het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Dit laatste op initiatief van het Topinstituut Logistiek. In het kader van IDVV faciliteert Connekt een groot aantal samenwerkings initiatieven van marktpartijen gericht op de ontwikkeling van nieuwe informatiediensten en meer vervoer per binnenvaart. In het Lean & Green Barge project (In vervolg op het succesvolle Lean&Green Award programma), worden vooral verladers gestimuleerd en gefaciliteerd om via samenwerking meer te gaan vervoeren per binnenvaart.

Bent u geinteresseerd? Neemt u dan contact op met de heer F. Bisschop via f.bisschop@districon.nl.