search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

D.I.O. Drogisterij

Neem de tijd voor klanten, neem de tijd voor groei
Klant D.I.O. Drogisterij
Expertise Advisory, Warehouses en air cargo terminals
Markten Retail & Wholesale

Neem de tijd voor klanten, neem de tijd voor groei

De D.I.O. drogist neemt de tijd voor haar klanten en onderscheidt zich van de concurrentie door een open en warme benadering van haar klanten. Hiermee groeit D.I.O. drogist spectaculair: de eerste winkel opende in 1993 haar deuren, in 2006 was er nog sprake van 126 drogisterijen en inmiddels is de grens van 200 D.I.O. drogisterijen doorbroken.

Het distributiecentrum lijkt te klein te worden om deze groei, bijkomende assortimentsuitbreiding en expansie van de webshop te faciliteren. Verdere toename van de bezetting in het DC gaat ten koste van productiviteit.

D.I.O. en Districon stellen een plan op, dat inspeelt op mogelijke toekomstige groeiontwikkelingen van het distributiecentrum voor de korte en middellange termijn. Met slimme maatregelen blijkt de groei op korte termijn houdbaar in het distributiecentrum! Voor langere termijn wordt gefaseerde capaciteitsuitbreiding voorzien, die ruimte biedt voor aanzienlijke productiviteitsverbetering.

Om de tijd voor groei daadwerkelijk te kunnen benutten, flexibiliseert Districon huurcontracten en treedt daartoe op als partner van D.I.O. in onderhandeling met vastgoedeigenaren.