search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Flora Holland

Haalbaarheidsstudie voor een herontwerp
Klant Flora Holland
Expertise Advisory
Markten Industry

Districon heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Flora Holland, ’s wereld grootste bloemenveiling.

Deze bijdrage is gerealiseerd op basis van zowel adviesopdrachten als het leveren van interim management. Onderstaand treft u enkele voorbeelden van behaalde resultaten:

•    Haalbaarheidsstudie voor een herontwerp van de logistieke keten van kwekers, veiling en afnemers in de sierteeltsector•    Ontwikkeling van een succesvolle, directe supply chain tussen rozenkweker en internationale retailer•    Verbetering van middelenbeheer, met name de bloemenkarren 

Flora Holland is de grootste veiling van snijbloemen en planten ter wereld en verzorgt ruim 90% van de Nederlandse handel in die producten.

Het herontwerp vertaalt zich onder andere naar een centraal gekoeld magazijn met een hoge mechanisatiegraad van waaruit wordt geleverd op afroep. Districon leverde de projectleider van dit omvangrijke project.