search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Heli One

Inrichting en verhuizing Global Distribution Center van Heli-One in half jaar voltooid
Klant Heli One
Expertise Advisory, Warehouses en air cargo terminals
Markten Service & Maintenance

Vlak voor de zomer benaderde Heli-One, de MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) organisatie van de Canadese Helicopter Operator CHC, Districon met de vraag om te ondersteunen bij de inrichting en verhuizing van hun Global Distribution Center van Hoofddorp naar het Fokker Logistics Park op Schiphol (Oude Meer). De grote uitdaging hierbij was om het hele project gerealiseerd te hebben vóór 1 januari daaropvolgend.

CHC exploiteert zo’n 250 helikopters vanaf bases in ongeveer 30 landen. De belangrijkste activiteiten van CHC zijn het transport van en naar offshore olie en gas boorplatforms, Search and Rescue (SAR) en medische evacuaties. Om deze operaties zo goed mogelijk te ondersteunen heeft CHC een eigen MRO organisatie, Heli-One, welke een Global Distribution Center voor spare parts omvat, die tot voor kort in Hoofddorp gevestigd was.

Het gehuurde pand in Hoofddorp voldeed niet langer aan de eisen van Heli-One en diende verhuisd te worden naar een nieuwbouw pand op het Fokker Logistics Park. De verhuizing diende tevens de aanleiding te zijn om de layout en inrichting te optimaliseren volgens  LEAN principes. Daartoe werd binnen één maand samen met Districon het concept voor deze nieuwe layout ontwikkeld, terwijl de onderhandelingen voor het huurcontract van nieuwe pand nog volop gaande waren.

Na de definitieve keuze voor het nieuwe pand, diende het nog geschikt gemaakt en afgewerkt te worden conform de eisen en wensen van de nieuwe huurder. Daarnaast diende gelijktijdig een aanzienlijk deel van de logistieke inrichting gespecificeerd, getenderd, aangeschaft en geplaatst te worden. Dus een ambitieuze en strakke planning was van levensbelang, waarin ook de verhuizing van de bestaande 6 paternosters en 4 plateauliften, alsmede het schoon opleveren van het pand in Hoofddorp meegenomen werden.

Dankzij de samenwerking met alle projectpartijen en toeleveranciers, is het gelukt om deze ambitieuze planning te realiseren, terwijl de processen en uitleveringen met zo weinig mogelijk verstoring doorgang konden vinden.