search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Kingspan

Beoordelen warehouse footprint t.b.v. Duitse afzetmarkt
Klant Kingspan
Expertise Advisory
Markten Industry

Beoordelen warehouse footprint t.b.v. Duitse afzetmarkt

Kingspan is een leidende, wereldwijde fabrikant van duurzame bouwproducten. Na overname van een productielocatie in Nederland, diende Kingspan Districon haar warehouse footprint en voorraadallocatie t.b.v. zgn. Kooltherm producten voor de Duitse markt te herzien. Gegeven de geografische ligging van Duitse afnemers, groeiscenario’s en vereiste service kaders, heeft Districon met een modelmatige aanpak de huidige warehouselocaties beoordeeld t.o.v. meerdere Greenfield scenario’s. Aangetoond is dat de huidige warehouse locaties goed zijn gesitueerd. Echter, het dagelijkse proces om klantorders aan een van de warehouses toe te wijzen, bleek voor sterke verbetering vatbaar. Om die reden heeft Districon een software tool aan de Kingspan Sales organisatie opgeleverd waarmee op dagelijks klantorders aan het juiste magazijn worden gekoppeld. Deze toewijzing is gebaseerd op voorraadbeschikbaarheid en het minimaliseren van aanvoer-, opslag en distributiekosten.