search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Ricoh

De kortste route loopt via de groene weide
Klant Ricoh
Expertise Advisory, Warehouses en air cargo terminals, Marktstrategie
Markten Service & Maintenance

De kortste route loopt via de groene weide

RESCM is verantwoordelijk voor alle Europese supply chains van RICOH. RESCM heeft twee gescheiden warehouse operaties:

  • EDC in Bergen op Zoom voor supplies en machines. EDC is een uitbestede, conventionele operatie.
  • ESPC in Amstelveen voor service parts. ESPC is zwaar gemechaniseerde operatie in eigen beheer.

In twee fasen heeft Districon de weg naar de optimale warehouse-operatie gewezen. De aanpak bestond uit eerst out-of-the-box doen en denken en vervolgens de gevonden ideaalsituatie aan te passen aan de bestaande realiteit: de kortste route loopt via de groene weide!

Fase 1:

Haalbaarheid van één gezamenlijke, gemechaniseerde warehouse operatie, gebaseerd  op een door Districon ontwikkeld greenfield mechanisatieconcept. Uitwerken van kosten en investeringsconsequenties, huisvesting en strategische wendbaarheid. Samenvoegen blijkt niet haalbaar.

Fase 2:

Uitbesteding van het EDC aan 3PL’s, inclusief implementatie van nieuwe mechanisatie en WMS, overname van personeel en langdurige samenwerking met 3PL. Balanceren tussen lage kosten, minimale (eigen) investeringen en agility. Meerjarige contracten met dienstverlener en huisbaas bieden RESCM een gezonde basis voor de toekomst.