search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Sara Lee

Performance benchmark van alle Europese DC's van Sara Lee
Klant Sarah Lee
Expertise Advisory, Ketenbesturing & -inzicht
Markten Industry

De divisie huishoudelijke- en persoonlijke verzorgingsproducten van Sara Lee beschikt in Europa over een dertiental DC’s. Hiervan zijn er twaalf uitbesteed aan logistieke dienstverleners. Onderling bestaan tussen de DC’s grote verschillen in productiviteit en in kosten.

Activiteiten:

  • Modelleren van de processen in de DC’s, rekening houdend met de regio- en landenspecifieke VAL-activiteiten.
  • Normeren van capaciteiten, zowel op de werkvloer als binnen het management.
  • Analyseren van de Productiviteitsverschillen en ontwikkelen van verbeterplannen.
  • Tariefsvergelijking.
  • Analyseren van de kosten aan de hand van Activity Based Costing. Adviseren met betrekking tot herinrichting van Service Level Agreements.