search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Universiteit Twente

Coördinatie verhuizing Universiteit Twente
Klant Universiteit Twente
Expertise Professionals
Markten Public

Districon coördineerde de verhuizing van de Universiteit Twente.

De universiteit heeft  twee nieuwe science panden (Carré en NanoLab) gebouwd. Het betreft hier in totaal 45.000 m2 nieuwbouw van onderwijs-, kantoor- en laboratoriaruimten als onderdeel van het vastgoedplan van de Universiteit Twente. Het NanoLab, waar speerpuntinstituut Mesa+ in gehuisvest is, is technisch een zeer bijzonder pand waarbij trillingen en stof de belangrijkste aandachtspunten zijn. Onderdeel van dit pand is ondermeer een grote cleanroom waar zeer strikte eisen worden gesteld aan de aanwezige hoeveelheid stofdeeltjes. In de eerste fase van dit project zorgde DIMIO met een projectteam van 3 personen voor de voorbereiding van deze verhuizing. Om een goed beeld te krijgen van het totale volume en de complexiteit van het geheel, is er gestart met een inventarisatie van de huidige panden die moeten gaan verhuizen. Hierbij is op detailniveau in kaart gebracht wat er op dit moment aanwezig is. Aangezien er veel bijzonder en kwetsbare onderzoeksopstellingen aanwezig zijn, is er per opstelling middels een paspoort in beeld gebracht wat de eisen zijn voor de verhuizing. Op basis van ervaringscijfers en kengetallen en met de gegevens van de inventarisatie als input is er een verhuisscenario gebouwd.