search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Universiteit van Amsterdam

Twee complexe verhuizingen in goede handen
Klant Universiteit van Amsterdam
Expertise Professionals
Markten Public

De complete Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) is ondergebracht in één nieuw gebouw op het Science Park in Amsterdam.

Districon Professionals heeft ervoor gezorgd dat deze complexe twee-fasen-verhuizing soepel is verlopen. De verhuizing van de complete faculteit is een gecompliceerd proces dat veel zorgvuldigheid vergt. Voor Peter Blok, directeur Gebouwen en Voorzieningen bij de UvA, stond het derhalve al snel vast dat er een expert moest worden ingeschakeld om alles soepel en zonder calamiteiten te laten verlopen. “Dankzij een positieve referentie zijn we bij Districon terechtgekomen. En we hebben er zeker geen spijt van. De verhuizing is prima verlopen.”

De complexiteit zit er bij de UvA met name in dat er niet alleen onderwijsruimten en kantoren, maar ook complete laboratoria moesten verhuizen naar een nieuwbouwlocatie. “Het gaat daarbij om dure en kwetsbare apparatuur, dus we wilden geen enkel risico lopen. Daarnaast was er op het gebied van planning een grote uitdaging. Alles moest precies op elkaar aansluiten. Districon heeft dan ook niet alleen het project geleid, maar ook bijvoorbeeld alle leveranciers aangestuurd in de nieuwbouw. Daar gebeurt bij zo’n verhuizing zó veel tegelijkertijd, dat je bijvoorbeeld een liftplan nodig hebt om te voorkomen dat alles daar vast loopt. Dat is allemaal prima verlopen.” Voor de apparatuur die speciale aandacht vereiste, heeft Districon ‘paspoorten’ gemaakt. Deze zijn voorzien van een foto van het apparaat en gegevens bestemd voor de diverse betrokken partijen (verhuizers, monteurs). De apparaten zijn gecodeerd, zodat alle partijen over eenduidige informatie beschikten. De UvA heeft zijn eigen verhuiscoördinatoren aangesteld, die nauw samenwerken met de ‘over all’ coördinator van Districon. “Dat werkte prima. Het door Districon gemaakte Plan van Aanpak is vrijwel letterlijk opgevolgd en punt voor punt afgewerkt”, aldus Peter Blok.