search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Verkeersonderneming

Route naar spitsmijdingen: voor een betere bereikbaarheid van Rotterdam, nu en in de toekomst
Klant Verkeersonderneming
Expertise Advisory, Transport (Netwerk) en Distributie
Markten Public

Omvang, kansen en voorwaarden m.b.t. spitsmijdingen van vrachtverkeer op de snelwegen rondom Rotterdam.

Aan de hand van een 14-tal cases heeft Districon, in samenwerking met Panteia, vastgesteld welke innovatieve maatregelen leiden tot meer efficientie op de snelwegen rondom Rotterdam. Daarnaast zijn aanbieders benoemd die een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze maatregelen.

Elk onderdeel van de keten is in het onderzoek meegenomen: verladers, vervoerders en ontvangers. De ketenpartijen betreffen producenten, groothandelaren, retailers en dienstverleners en zijn afkomstig uit uiteenlopende branches (o.a. food, non-food en afval). Deze verschillende achtergronden zorgen voor diverse en waardevolle inzichten. Zo heeft het bundelen van goederenstromen bijvoorbeeld een ander potentieel en een andere dynamiek en implementatieperiode dan het slim plannen van routes.