search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Blockchain, wat is dat eigenlijk?

27-09-2017 - 10:00 - Nieuws

Blockchain, de technologie achter onder meer de Bitcoin, komt steeds meer in het nieuws. Maar wist u dat er veel meer toepassingen waren voor deze technologie? Bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en supply chain. Wij delen graag onze kennis met u.

Districon in de voorhoede van innovatie

De wereld van supply chain en logistiek verandert in hoog tempo. Districon wil in de voorhoede van het logistieke vakgebied aanwezig blijven. Met de ontwikkeling van Blockchain dienen zich bijna dagelijks nieuwe mogelijkheden aan. Daarom staan de ontwikkelingen van de Blockchain op onze innovatieagenda.

Omdat innovatie iedereen aan gaat, hebben we blockchainspecialisten gevraagd bij ons op kantoor een presentatie te geven. Districon wil zich het concept achter de Blockchain eigen maken, zodat we er in de toekomst mee kunnen werken. Het vertalen van de blockchain van theorie naar praktijk stond hierbij centraal. Vragen die aan de orde kwamen waren onder andere: ’Wat voor impact heeft blockchaintechnologie op het servicemodel en de kosten van onze klanten’’ en ‘’Worden sommige bedrijfstakken overbodig’’?

De technologie

Blockchain technologie stelt mensen in staat om transacties uit te voeren tussen personen en instanties die elkaar niet zonder meer (hoeven te) vertrouwen. Daarmee vervangt Blockchain de rol van bestaande instituten, zoals overheid, notariaat, banken, etc.

Dit vertrouwen ontstaat door een combinatie van factoren; iedereen heeft dezelfde kopie van de data, en kan daarmee controleren of de data die is toegevoegd wel legitiem is. Daardoor wordt ook hacken steeds ingewikkelder naarmate er meer computers meedoen in de Blockchain. 

Naast het aantal computers dat veiligheid verschaft aan de Blockchain maakt zij ook gebruik van een tijdselement om de veiligheid van de transacties te borgen. De Blockchain verwerkt nieuwe transacties per tijdvak van ruwweg 10 tot 20 minuten. Per saldo betekent dit dat hackers in deze tijdsperiode alle aangesloten computers moeten hacken.

Kortom, Blockchain is een veilige manier om transacties en data op te slaan. Het heeft daarmee de potentie om tal van de huidige vertrouwensfuncties overbodig te maken. In de Supply Chain zijn er dan ook vele voorbeelden te bedenken om Blockchain toe te passen.

Toepassingen

Bij Blockchain toepassingen wordt al snel gedacht aan het versnellen en versoepelen van grensoverschrijdende handelsstromen. Binnen Districon zien we hier kansen, onder andere binnen ons Air Cargo domein. Echter, ook voorbeelden dichter bij huis zijn de revue gepasseerd, allen met potentieel grote waarde:

Grensoverschrijdende handelsstromen

Om een containerschip van Shanghai naar Rotterdam te laten varen, heb je erg veel papierwerk nodig. Op een groot deel van de papieren staat dezelfde info. Denk aan boekhouding, douaneformulieren, et cetera. De helft van de kostprijs van het verschepen zit in administratieve kosten. De informatie reist niet samen met de asset door de keten, dat is duur. Middels blockchain kun je deze zaken aan elkaar linken. Als we bepaalde informatie in de blockchain zetten, is dit voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk. Hierdoor kan de informatieoverdracht sneller plaatsvinden en hoeven partijen niet meer op elkaar te wachten. Als je bedenkt dat een boot die stil ligt al snel tienduizenden euro’s per uur kost, is dit een welkome oplossing.

Borging van voedselveiligheid

In de geschiedenis zijn er helaas meerdere voorbeelden geweest van voedselschandalen waarbij het lang heeft geduurd tot de volledige omvang van het schandaal duidelijk was. Meest recente voorbeeld hiervan is uiteraard het Fipronil schandaal. Door alle transacties in de gehele keten op te slaan heeft Blockchain het potentieel om de omvang en duur van deze voedselschandalen significant te verkleinen.

Zo heeft Walmart recent geprobeerd om de origine van een specifieke zak mango’s te achterhalen. Dit duurde uiteindelijk 6 dagen, 18 uur en 26 minuten; nog altijd een aardige score. Dit was het startpunt om een proef te doen waarbij alle transacties van deze mango’s op de blockchain werden geregistreerd. Daarmee ging de tijd die het kost om een specifieke zak mango’s te traceren tot de specifieke boer terug naar 2 seconden.

Conclusie

De blockchain is een technologie in ontwikkeling, maar dat er vele toepassingen mogelijk zijn is helder. Ook op het gebied van logistiek en supply chain zijn de mogelijkheden groot.

Districon nodigt u uit

Districon zoekt momenteel naar bedrijven die samen willen innoveren in dit domein, en bereid zijn tot het gezamenlijk ontwikkelen van een prototype! Mocht u geïnteresseerd zijn, wij nodigen u graag uit om contact op te nemen met onze manager innovatie, Wouter Nering Bögel