search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Connekt, Arla Foods en Districon presenteren Lean & Green Analytics op Topsector Logistiek congres

31-03-2017 - 09:30 - Nieuws

Connekt, Arla Foods en Districon presenteerden tijdens het Topsector Logistiek jaarcongres een nieuwe manier om CO2-uitstoot te analyseren: Lean & Green Analytics. Lean & Green Analytics maakt slim gebruik van eenvoudige transport- en brandstofdata om krachtige stuurinformatie terug te geven. Het legt de kansen bloot die de logistieke sector nodig heeft om te werken aan de klimaatafspraken van Parijs.

De workshop

Jack Pool, Partner bij Districon, introduceerde Lean & Green Analytics met een toelichting op de mogelijkheden van de analyses en welke data nodig is om deze analyses uit te voeren. De mogelijkheden zijn divers. Lean & Green Analytics biedt onder andere inzicht in de CO2-uitstoot per klant en de CO2-uitstoot per tonkm. De tool waardeert de gebruikte data op een schaal van Brons tot Platinum.

Vervolgens nam Tjitske Jonker, Project Manager Logistics bij Arla Foods, de zaal mee in de toepassing van Lean & Green Analytics bij Arla Foods. Arla kan door Lean & Green Analytics met haar klanten een factbased dialoog voeren over de reductie van CO2-uitstoot. Tjitske liet zien dat de analysetool hen precies aangaf waar de kansen liggen. De data maakte bijvoorbeeld duidelijk dat één klant relatief weinig goederen liet bezorgen met veel transportbewegingen. Een andere klant had het bestelpatroon in de loop van het jaar aangepast, maar het beleverpatroon niet. De data toont ook waar het op alle fronten al goed gaat; daar kun je van leren.

Leon Simons, Project Manager Lean & Green Analytics, sloot af met de concrete toepassing van de stuurinformatie. Leon deelde met een aantal stellingen en discussie welke inzichten Lean & Green Analytics biedt en hoe je daarmee om kunt gaan.

Een van de stellingen was: “Ik neem afscheid van de klant die zorgt voor de meeste CO2-uitstoot”. De zaal was het daarmee unaniem oneens en zag juist volop kansen met deze klant. De kansen zijn immers het grootste bij deze klant, afscheid nemen betekent dat deze kansen vervallen en er een andere klant voor de meeste CO2-uitstoot zorgt.

Een andere vraag was: “CO2-uitstoot per tonkm, wat is dit?” Die vraag kan op veel verschillende manieren worden beantwoord. Echter, het belangrijkste is dat dit kengetal in een keten kan worden gedeeld zonder dat men gevoelige bedrijfsinformatie deelt. Dat biedt voordelen die ketensamenwerking bevorderen. Een verlader kan de CO2-uitstoot van zijn transporten berekenen, als zijn vervoerder dit kengetal deelt. Tegelijkertijd kan een verlader zijn vervoerders niet benchmarken op basis van dit kengetal. Het kengetal bevat daarvoor te weinig informatie. Lean & Green Analytics biedt andere kengetallen en manieren om te benchmarken.

Lean & Green Analytics is een waardevolle analysetool die inzicht biedt in de kansen om gericht CO2-uitstoot te reduceren.

Over Lean & Green Analytics

Lean & Green Analytics is ontstaan uit een samenwerking tussen Connekt, Lean & Green en Districon. In de testfase hebben meer dan 40 vervoerders aangetoond dat Lean & Green Analytics grote voordelen oplevert. Ten eerste krijgen bedrijven concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren dankzij inzicht in uitstoot per tonkm per klant: waar is de keten optimaal, waar suboptimaal en welke concrete verbetermogelijkheden zijn ervoor zowel vervoerder als klanten/verladers. Lean & Green bedrijven kunnen de data-analysetool gebruiken om de eigen voortgang te monitoren, bij te sturen en resultaat te meten, ook ten opzichte van andere bedrijven in de branche (benchmarking). Bovendien levert Lean & Green Analytics een vrijstelling op voor de EED-audit (European Energy Directive) op transport en warehouse.

Mocht u meer informatie over Lean & Green Analytics willen, dan kunt u contact opnemen met Harsha Dijk (dijk@connekt.nl).

Paul Ridderhof, Ridderhof Fotografie