search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Districon seminar "Logistiek 4.0" brengt innovaties tot leven met een recordaantal bezoekers!

22-06-2018 - 11:15 - Nieuws

Het is u vast niet ontgaan, afgelopen donderdag 14 juni was het jaarlijkse Districon Seminar! Met als thema Logistics 4.0, verleg de focus van kosten verlagen naar waarde vermeerderen, heeft het evenement een recordaantal bezoekers weten te trekken. Hierbij een verslag van deze inspirerende middag.

Het Districon seminar werd ingeluid met het verzoek aan het publiek te “ont-moeten”. Oftewel de operatie loslaten, kennismaken en bijpraten met andere logistieke professionals en opgaan in de praktijkervaringen van sprekers en discussies tijdens de workshops en het living lab. 

Ervaringen uit de praktijk: Artificial intelligence, robotics en computer vision

Districon liet zich bijstaan door enkele gerenommeerde sprekers uit de praktijk. Ben Gesing, Project Manager Trend Research bij DHL Customer Solutions & Innovation, wist het publiek direct te prikkelen met drie logistieke innovaties die DHL vandaag de dag bezig houdt, namelijk artificial intelligence (AI), robotics en computer vision. Allereerst Artificial Intelligence, oftewel zelflerende computers, klinkt misschien als magic, maar vast en zeker dat u het ook gebruikt. Neem bijvoorbeeld Google maps of de spam filter van uw mailbox. Ook in de logistiek wordt AI meer en meer ingezet. Ben Gesing noemde drie concrete innovatieve toepassingen, namelijk conversational WMS, vision-based sorting and visual asset inspection. Zelflerend vermogen van systemen wordt hier toegepast om voorwerpen te herkennen en door middel van spraak te communiceren met systemen.  

De tweede logistieke innovatie, Robotics, wordt nog zeer beperkt toegepast maar wordt door de technologisch ontwikkelingen en lagere kosten steeds toegankelijker. Voor repeterende handelingen, als picken, verpakken, labelen en assembleren, biedt robotisering mogelijkheden. Bij DHL is dat onder andere terug te zien in de follow-me robots voor zowel binnen als buiten het distributiecentrum en de transport robots voor in het distributiecentrum.

Tot slot, leent computer vision zich heel goed voor de logistiek. Denk aan het koppelen van items aan het juiste formaat ladingdrager als containers, pallets en dozen of het herkennen van producten.

Tijdens de workshop was gelegenheid dieper in te gaan op de verschillende onderwerpen. De uitdagingen die robotics met zich mee brengt stond centraal. Een belangrijke uitkomst was dat het succes van de implementatie van robotisering in grote mate afhankelijk is van de integratie tussen manuele en automatische processen, dus tussen mens en robot, en van steun vanuit de organisatie voor nieuwe technologieën. Technologie maakt robotisering steeds toegankelijker, nu de omarming door de mensen en organisaties nog! 

Data delen is niet eng en biedt fantastische kansen!

Birgit Hendriks, Projectmanager Goederenhubs Nederland, het platform voor de duurzame stadslogistiek, nam het publiek mee naar een ‘hyper connected’ wereld waarin goederenstromen aan elkaar gekoppeld worden door data met elkaar te delen. Deze wereld draagt bij aan duurzaamheid door betere beladingsgraden en doorstromingen en daarmee minder uitstoot. Goederenhubs Nederland neemt eerste stappen richting deze wereld door samen met alle betrokken stakeholders een optimaler systeem voor (stads)logistiek te creëren waarin goederenstromen samengevoegd worden.  

Data delen werd in de workshop door het publiek enthousiast ontvangen, op kleine schaal worden al samenwerkingen opgezet vergelijkbaar met Goederenhubs. Uitdagingen zijn er ook nog volop, zoals de complexiteit van het verdelen van de kosten en baten, de ontbrekende sturing vanuit overkoepelende organisaties als overheid en gemeenten en gevoeligheid vanwege concurrentieaspecten.

Supply chain intelligence in de wereld van doperwtjes

De omgeving waar Daniël van Gool, Director Supply Chain Development bij Peapod, de online boodschappen bezorgdienst van Ahold Delhaize in de USA, in opereert kent een lage waardedichtheid en hoge verpakkingsdichtheid. De focus in dit soort omgevingen ligt op verbeteren van de productiviteit en voorraadpositie. Door de lage waardedichtheid zijn de investeringen die nodig zijn voor automatisering vaak te hoog, dus ligt in de online boodschappen wereld de focus op manuele processen die aangestuurd worden door slimme algoritmen. Intelligente tools zorgen voor optimale slotting van de pick- en vullocaties, juiste indeling van boodschappenkratten, batching van orders en optimale pickroutes. Het vinden van standaardsystemen en -tools die aansluiten op deze wereld is niet eenvoudig. Een operatie die niet gelijk is aan een standaard distributiecentrum met vooral palletbewegingen, maar ook niet gelijk is aan een winkel waar per unit ‘gepickt’ wordt valt namelijk vaak buiten de standaardoplossingen. Aan de hand van een case met AIMMS als optimalisatie tool voor het berekenen van optimale slotindelingen, werd toegelicht dat deze oplossing het beste van twee werelden biedt.  

Tijdens de workshop werd verder ingegaan op kansen die het intelligent gebruiken van data met slimme algoritmen en data analytics met zich mee brengen. Niet alleen in de online B2C wereld, maar ook in de B2B wereld hebben bedrijven te maken met een grotere vraag naar snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid van leveringen. In beide werelden werd daarmee de vraag naar flexibele systemen breed omarmt. Tegelijkertijd zorgen de inflexibele stellingen in een distributiecentrum en al geimplementeerde gestandaardiseerde producten (als WMS pakketten) voor een uitdaging om die flexibiliteit ook in de gehele organisatie door te voeren. Al met al, is de ervaring is dat werknemers enthousiast worden van het grote scala aan mogelijkheden die ontstaan door data slim toe te passen en de productiviteitseffecten die daarmee behaald kunnen worden.

Zien, ruiken, proeven en voelen in het Living Logistics 4.0 Lab

Nieuwe ontwikkelingen kwamen soms letterlijk tot leven in het Living Lab. Verschillende laboranten toonde hun bijdrage aan Logistics 4.0. WEWO demonstreerde de laatste ontwikkelingen op het gebied van AGV’s (automated guided vehicles).

Aucxis, automatiseerder van bedrijfsprocessen, laat aan de hand van een case zien hoe ICT (waaronder RFID) slim wordt ingezet in de aansturing van logistieke processen. HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen en Districon lanceerden de samen ontwikkelde Revitalisatiemonitor. Doel hierbij is op een duurzame wijze leegstand vastgoed uit het te slop te trekken en voor de sloop te behoeden.  Tot slot werden tijdens het Living Lab verschillende demo’s tentoongesteld van AIMMS en Qlik. Districon bouwt, als implementatiepartner van AIMMS en Qlik, solutions in AIMMS waarmee organisaties hun besluitvorming rondom complexe supply chain vraagstukken kunnen verbeteren en versnellen, en dashboards in Qlik om snel inzicht in grote hoeveelheden data te geven en in het nemen van besluiten te ondersteunen.  

Tijdens het Living Lab was er ook aandacht voor de recente lancering van Lean analytiX™. Lean analytiX™ is de eerste en enige methode om op basis van echte data transportprestaties te meten, zowel voor uw eigen bedrijf als van complete supply chains. Lean analytiX™  is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te gebruiken door verladers, expediteurs en logistiek dienstverleners. Wij bieden u als gewaardeerde relatie de mogelijkheid om een gratis Lean analytiX™ Basic analyse te krijgen. Aanmelden kan tot 7 juli a.s. bij w.d.goffau@districon.nl, evenals het verkrijgen van meer achtergrond.

Het Laatste Woord: we blikken terug en kijken vooruit

Voor het laatste woord was Hans van Waveren, partner Districon, uitgenodigd. Na 27 jaar werkzaam te zijn voor Districon geeft hij het stokje over aan Erwin Faber. Met de laatste woorden aan de relaties van Districon blikte hij terug op het seminar, de relatie van deze dag tot zijn ervaringen uit het verleden en zijn verwachtingen voor de toekomst. Een mooie quote uit zijn verhaal, die terug grijpt op de thema’s van de dag: “Technologie is en blijft een belangrijke drijver, maar laten we de menselijke maat niet uit het oog verliezen!”. 

Al met al bracht het seminar een hoop inspiratie om op voort te bouwen!

Save the date: Rondetafel dinsdag 2 oktober 2018

Dinsdag 2 oktober organiseert Districon een rondetafelbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wil Districon met u enkele thema’s van het Seminar verder uitdiepen. Dus mocht u meer interesse hebben in een bepaald thema of iets gemist hebben? Laat het weten aan uw Districon contactpersoon en houdt dinsdag 2 oktober vrij in uw agenda! Meer informatie over deze middag volgt.