Samen werken aan verminderen, verslimmen en verduurzamen van stadsdistributie.

Afbeelding
Zero emission Photo by Morning Brew on Unsplash

Leefbare binnensteden en het terugdringen van uitstoot vragen om slimme stadslogistiek en om zero-emissie-voertuigen. Districon adviseert haar opdrachtgevers op het gebied van Sustainable Transport & Logistics en is betrokken bij tal van projecten en onderzoeken. Om voorbereid te zijn op slimme en emissievrije stadslogistiek worden de nodige stappen gezet.

 

Green Business Club Utrecht Centraal koplopers zetten online de volgende stappen.

Participanten in de Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) trekken gezamenlijk op om te verduurzamen in het gebied rondom Utrecht Centraal station en bij te dragen aan een leefbaar stationsgebied. Een van de projecten richt zich op het leveren van niet-kritieke goederen aan de participanten. Onderzoek van Districon toonde aan dat een reductie van rond de 40-50% van CO2 mogelijk is in 2024. Ook in tijden van Covid-19 wordt (online) doorgewerkt aan verminderen, verslimmen en verduurzamen van stadsdistributie. Met oog op de zero emissie doelstellingen voerden de gemeente Utrecht, Movares, NS, Rabobank, Tivoli Vredenburg en de Volksbank online gesprekken met leveranciers om stappen richting zero emissie te zetten. Daarnaast zullen de stadshubs, die een belangrijke rol spelen in het bundelen van transport voor de last mile, dit kwartaal verder onderzocht worden.

Sector Mobiliteit pakt door

Ondanks de maatregelen rondom Covid-19, worden de Klimaatakkoord plannen omtrent mobiliteit en verduurzaming in logistiek gestaag uitgevoerd. In de recent verschenen update wordt onder andere bericht over de gerealiseerde en geplande acties voor zero-emissie zones in 30 tot 40 steden per 2025 en de hubs bij de grenzen van deze zone. De uitvoeringsagenda bevat afspraken per sector voor het faciliteren en ondersteunen van ondernemers, monitoring, beleid en financiering. De stimuleringsregeling bevordert de aanschaf van vracht,- en bestelauto’s. De elektrische stadslogistiek komt steeds dichterbij.

Elektrische stadslogistiek dichtbij

Dat elektrische stadslogistiek dichtbij is, werd vorig jaar al duidelijk met het rapport  “Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek”.

Ondernemers bereiden zich voor op inzet van elektrische vracht,- en bestelauto’s om klanten in de stad te beleveren. De technische ontwikkelingen en financiële regelingen vergroten de operationele en financiële haalbaarheid. Elektrische stadslogistiek heeft een op maat ontworpen laadinfrastructuur nodig en vraagt wel van ondernemers om hun bedrijfsvoering aan te passen; slimmer plannen en toepassen van slimme logistieke concepten. Deze moet verder worden vormgegeven.

 

Samen richting 2025 … en daarna

Door samenwerking, platform denken en delen van kennis en data, kunnen slimme logistieke concepten gerealiseerd worden. Districon stimuleert deze samenwerking en adviseert partijen in verschillende projecten om te kunnen verminderen, verslimmen en verduurzamen van stadslogistiek. De focusgebieden binnen deze projecten zijn het in kaart brengen en monitoren van uitstoot, het bepalen van de laadvraag en het (her)inrichten van goederenstromen voor het bevoorraadden van bedrijven en gebieden. Deze aspecten zijn schematisch weergegeven:

Samen met de verschillende sectoren, overheid en wetenschap gaan wij deze logistieke uitdagingen aan en stellen wij de stadslogistieke grondvorm van organisaties vast om deze voor te bereiden op 2025 en daarna.

Bent u benieuwd wat Districon hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Share with: