Home » Duurzame logistiek

Duurzame logistiek

Het klimaatakkoord van Parijs, Fit for 55, het Nederlandse Klimaatakkoord en de uitvoeringsagenda van stadslogistiek. Een aantal jaar geleden onbekende termen, nu een paar van de velen initiatieven die zich richten op het verduurzamen van Nederland en Europa.

Dankzij deze initiatieven en opkomende intrinsieke motivatie van bedrijven en overheden, wordt gezocht naar manieren om de doelstellingen van deze initiatieven te verwezenlijken. De kansen op het gebied van duurzaamheid zijn oneindig, dat staat inmiddels vast. De vraag blijft echter hoe deze kansen benut kunnen worden met het oog op haalbaarheid en betaalbaarheid. In een werkveld van bedrijfsleven en (semi)overheden werkt Districon aan het vormgeven van duurzame vervoersstromen. Door onze expertise op het gebeid van duurzame logistiek zijn we in staat om advies te geven in alle fasen van de verduurzaming, zowel in de private als in de (semi) publieke sector.

Verduurzaming start bij het in kaart brengen van de huidige goederen stromen. Dit kan zowel voor een individueel bedrijf als een groep bedrijven in een gebied. Vanuit hier kan een beeld worden geschetst over de uitstoot die deze stromen teweegbrengen. Hiermee kan zowel in een gebied (bedrijventerrein of regio) als binnen een distributienetwerk een prioritering aangebracht worden in welke stromen als eerst verduurzaamd dienen te worden. Dit geeft een beeld over de huidige situatie en het verbeterpotentieel. Op basis van de huidige situatie adviseert Districon hoe uw bedrijf de geïdentificeerde stromen kunt gaan verduurzamen. We hebben hierbij zowel expertise op voertuigniveau als kennis over logistieke modellen.

We houden ons onder andere bezig met de volgende thema's:

  • Tooling om logistieke stromen in kaart te brengen
  • Carbon footprinting, inzicht en verbeterpotentieel van CO2 uitstoot van bedrijven
  • Het inzetten van hubs en andere logistieke concepten om goederenstromen slimmer in te richten
  • Elektrificatie van trucks en benodigde laadinfrastructuur op weg naar zero-emissie

Met ons credo “Mastering Flow” zorgen we samen met u voor een efficiënte en duurzame flow, zowel nu als in de toekomst.

Share with: